Fritid haveliv og natur

Naturen er en helhed
At lære om naturen er en helhedsbeskrivelse og forklaring af et landskabs eller et områdes karakteristiske elementer og sammenhænge. Naturvejledningen skal gennem direkte oplevelser fører til opdagelse af, kendskab til, viden om, forståelse, respekt og omsorg for naturen og miljøet. Formålet er at formidle, at naturen er en helhed af landskab, hav, klima, planter, dyr, historie og kultur, som mennesket indgår i, er afhængig af og påvirker.

Herlighedsværdier og sundhed
Skovene, det åbne land og byernes grønne områder har stor betydning for befolkningen. Derfor har herlighedsværdier, sociale værdier, sundhed og velfærd stadigt større vægt i forvaltningen af områderne. Det gælder især de offentlige arealer.

Brug og oplevelser i fokus
Fritid-on-lines arbejde med friluftsliv har brugen af områderne og oplevelsen i fokus. Vi beskæftiger os blandt andet med, hvordan befolkningen bruger naturen, og hvordan friluftslivetog turismen udvikler sig og påvirker naturen og lokalsamfundene. Desuden arbejder vi med natursyn, æstetik, naturoplevelseskvalitet og friluftslivets betydning for folks selvforståelse. 

Natursyn og æstetik hos Fritid Online

Natursyn og æstetik handler om vores forestillinger om og oplevelse af natur og landskab. Natursynet er en del af vores norm- og værdisystem og indeholder vores forståelse af, hvad natur er, og hvordan vi kan omgås den. Det er derfor en særdeles betydningsfuld del af det samfundsmæssige værdigrundlag. Natursynet bestemmer – bevidst eller ubevidst – de strategier, vi vælger at udnytte eller beskytte naturen efter.

Fritid Onlines analyser af natursyn i forskellige grupper bidrager til at forstå sammenhænge mellem holdninger og handlinger og deres konsekvenser for landskab og natur. Analyser af natursyn er således et redskab til at forstå og forudsige den del af udviklingen i naturen, der er fremkaldt af mennesker. En af naturens væsentlige værdier er at være kilde til æstetisk sansning. At færdes i naturen og opleve planter og dyr giver glæde og påvirker positivt.

Næsten alle bruger skov og landskab
Friluftsliv har stor betydning for vores fysiske og psykiske velbefindende. Landskabet  og byens grønne områder spiller en afgørende rolle: Mere end 95 % af den voksne befolkning er på en længere eller kortere tur i landskabet mindst én gang om året. De nyeste beregninger fviser, at skove og strande har henholdsvis ca. 75 og 54 millioner besøg hvert år.

Friluftsliv kan være mange ting – lige fra kørsel på mountainbikes over jagt til bare at gå en tur. Kendskab til omfanget af friluftslivet og de besøgendes ønsker er vigtigt for at sikre et afbalanceret samspil mellem de forskellige interesser og mellem benyttelse og beskyttelse.

Liste over vinterfugle i Danmark

En lille oversigt de fugle, som du kan finde om vinteren i Danmark.

 • Allike
 • Bjergirisk
 • Bjerglærke
 • Bjergvipstjært
 • Blåmejse
 • Bogfinke
 • Bomlærke (Kornværling)
 • Dompap
 • Engpiber
 • Fasan
 • Fuglekonge
 • Fyrremejse
 • Gransanger
 • Grønirisk
 • Grønsisken
 • Grønspætte
 • Gråsisken
 • Gråspurv
 • Gulspurv
 • Gærdesmutte
 • Halemejse
 • Hedelærke
 • Huldue
 • Husrødstjært
 • Husskade
 • Hvidsisken
 • Hvidvinget Korsnæb
 • Isfugl
 • Jernspurv
 • Klippedue (Tamdue)
 • Kornværling (Bomlærke)
 • Korttået Lærke
 • Korttået Træløber
 • Krage
 • Kvækerfinke
 • Kærnebider
 • Laplandsværling
 • Lille Flagspætte
 • Lille Korsnæb
 • Lærke
 • Misteldrossel
 • Mudderklire !
 • Munk
 • Musvit
 • Nøddekrige
 • Ravn
 • Ringdue
 • Rødhals
 • Rødstjært
 • Rørspurv
 • Råge
 • Sanglærke
 • Silkehale
 • Sjagger
 • Skade
 • Skovskade
 • Skovspurv
 • Skægmejse
 • Skærpiber
 • Snespurv
 • Solsort
 • Sortmejse
 • Sortspætte
 • Spætmejse
 • Stillits
 • Stor Flagspætte
 • Stor Korsnæb
 • Stor Tornskade
 • Stær
 • Sumpmejse
 • Tamdue (Klippedue)
 • Toplærke
 • Topmejse
 • Tornirisk
 • Tornskade
 • Træløber
 • Turteldue
 • Tyrkerdue
 • Vindrossel

 

Hvis du leder efter spændende aktiviteter med børnene udenfor, så kig nærmere på Børnenettes side om udendørs aktiviteter her. Hvis du leder efter en side, med fokus på planter og blomster i haven så tag et kig på denne side fra AltForHaven.dk